Klaas Kloosterboer | Hoog Spel

22 May - 20 June 2021

[EN]

 

The new, very surprising works by Klaas Kloosterboer came about after an intense period of working on paper. Kloosterboer was looking for a way to translate the ease, directness and above all the playfulness of working on paper to a large format: working with gouache on very smooth polyester canvas gave the energy he was looking for. The exhibition Hoog Spel (High Stakes Game), already his fourth at the gallery, is an explosion of color and infectious energy in the first space, the day, and a more inward, darker look in the second space, the night. 

 

In the large space, the powerful, bright and transparent colors are played out against the white emptiness of the canvas. The tension between the gesture, the act of doing, and the pattern, the repetition, the layering is high. The works are childishly radical. In these recent works by Kloosterboer, the scripture, painting as if it were writing, is even more important than usual. The scripture was the measure of whether a work was a work at all. The atmosphere In the small, more intimate space is more multiform: both in the media used, and in the themes touched upon (confetti, decay, temporality). The spots, flowers and patterns echo the energy of the first space, but the atmosphere is more muted. Here you see Kloosterboer searching, making mistakes, improving and reinventing himself. You see him almost clumsily arriving at a work. Kloosterboer not only works with explosion and flair, but also dares to lose.

 

Dutch artist Klaas Kloosterboer (b. 1959) is a fundamental investigator of the medium of painting. "He explores the possibilities, stretches them and questions the meaning - not of the power of expression in a figurative or abstract sense, not of paint as a material, but of painting as an act. He could without exaggeration be called the greatest nonverbal theorist of painting." (Edo Dijksterhuis, Museum Magazine, 2020) Kloosterboer is one of the most important Dutch living artists: "Klaas Kloosterboer is the maestro of Dutch painting. His work is of an unapproachable honesty, and the latter also especially towards his artistic self, which in turn takes shape in his paintings or spatial linen constructions." (Hans Gieles, Het Parool, 2020) His work is included in all major Dutch museum collections, and in many domestic and foreign private collections. 

 

[NL]

 

De nieuwe, erg verrassende werken van Klaas Kloosterboer zijn ontstaan na een intense periode van werken op papier. Kloosterboer zocht naar een manier om het gemak, het directe en vooral het speelse van het werken op papier te vertalen naar groot formaat: het werken met gouache op erg glad polyesterdoek gaf de gezochte energie. De tentoonstelling Hoog Spel, reeds zijn vierde in de galerie, is een explosie van kleur en een aanstekelijke energie in de eerste ruimte, de dag, en een meer naar binnen gekeerde, meer donkere blik in de tweede ruimte, de nacht. 

 

In de grote ruimte worden de krachtige, heldere en transparante kleuren uitgespeeld tegenover de witte leegte van het doek. De spanning tussen het gebaar, het stellen van de daad, en het patroon, de herhaling, de gelaagdheid is groot. De werken zijn kinderlijk radicaal. Bij deze recente werken van Kloosterboer is de schriftuur, schilderen alsof het schrijven is, nog belangrijker dan anders. De schriftuur vormde de graadmeter om te zien of een werk wel een werk was. De sfeer In de kleine, meer intieme ruimte is meerduidiger: zowel in de gebruikte media, als in de aangeraakte thema’s (confetti, verval, tijdelijkheid). De vlekken, bloemen en patronen echoën de energie van de eerste ruimte, maar de sfeer is meer gedempt. Hier zie je Kloosterboer zoeken, zich vergissen en zichzelf verbeteren en opnieuw uitvinden. Je ziet hem haast stuntelend tot een werk komen. Kloosterboer werkt niet alleen met explosie en flair, maar durft ook te verliezen.

 

De Nederlandse kunstenaar Klaas Kloosterboer (°1959) is een fundamentele onderzoeker van het medium schilderkunst. “Hij verkent de mogelijkheden, rekt ze op en bevraagt de betekenis – niet van de uitdrukkingskracht in figuratieve of abstracte zin, niet van verf als materie, maar van het schilderen als handeling. Hij zou zonder overdrijving de grootste non-verbale theoreticus van de schilderkunst genoemd kunnen worden.” (Edo Dijksterhuis, Museumtijdschrift, 2020) Kloosterboer is een van de belangrijkste Nederlandse levende kunstenaars: “Klaas Kloosterboer is de maestro van de Nederlandse schilderkunst. Zijn werk is van een ongenaakbare eerlijkheid, en dat laatste ook vooral tegenover zijn artistieke zelf, wat ook weer vorm krijgt in zijn schilderijen of ruimtelijke linnenconstructies.” (Hans Gieles, Het Parool, 2020) Zijn werk is opgenomen in alle belangrijke Nederlandse museumcollecties, en in vele binnen- en buitenlandse privéverzamelingen.