Peter Morrens | PRTXT. (performance) at Playground

19 - 20 November 2022 | M Leuven
[EN]
 

PRTXT. is a performance and visual installation by artist Peter Morrens. Morrens' critical view of our times takes shape in an improvisational and humorous play in M's tower room.

PRTXT. relies on the museum's collection and objects and notes by Morrens. Through collages of sound and text, the artist comments on the arrangement of (reproduced) collection pieces, his own works and notes. By employing museum objects such as display cases, pedestals and homemade text signs, Morrens plays with the museum's unwritten codes and disrupts the viewer.

The work makes use of the museum's architecture and begins already on the stairs and in the elevator: in situ messages on the walls foreshadow the installation. The labyrinthine nature of the museum lends itself to an elongated and intense play, without end or beginning, in which time - as well as extreme display behavior - is perhaps the real subject. Every hour an intimate performance takes place in which the visitor himself and - over time - the artist's fatigue play a role.

 

For its sixteenth edition, Playground (curated by Eva Wittocx, Lore Boon and Steven Vandervelden) is once again offering a platform to artists who are not bound to one discipline but work at the interface between stage and visual arts. Playground is a sanctuary for experimentation and a place where installation, film, architecture, sculpture and choreography merge into continuous installations and live activations. The programme challenges the codes assigned to different spaces.
 

 

PRTXT. at Playground 2022

19 x 20 November 2022 between 13:00 - 20:00

M Leuven (M Zaal 2.A)

 

[NL]

PRTXT. is een performance en beeldende installatie van kunstenaar Peter Morrens. De kritische kijk van Morrens op onze tijd krijgt vorm in een improvisatorisch en humoristisch spel in de torenkamer van M.

 

PRTXT. berust op de collectie van het museum en objecten en aantekeningen van Morrens. Via collages van geluid en tekst plaatst de kunstenaar kanttekeningen bij de opstelling van (gereproduceerde) collectiestukken, eigen werken en notities. Door het inzetten van museale voorwerpen zoals vitrines, sokkels en zelfgemaakte tekstbordjes speelt Morrens met de ongeschreven codes van het museum en ontregelt hij de toeschouwer.

Het werk maakt gebruik van de architectuur van het museum en begint al op de trap en in de lift: in situ boodschappen aan de muren vormen een voorspel op de installatie. Het labyrintische van het museum leent zich tot een langgerekt en intens spel, zonder einde of begin, waarin de tijd – alsook extreem uitstalgedrag – wellicht het échte onderwerp vormt. Elk uur vindt er een intieme performance plaats waarbij de bezoeker zelf en – na verloop van de tijd – ook de vermoeidheid van de kunstenaar een rol spelen.

 

October 7, 2022